Berker by Hager

Berker by Hager KNX otomasyon


KNX Akıllı Bina Teknolojileri

Akıllı ev ve bina otomasyon sistemleri, mevcut bir binanın tüm fonksiyonlarının bir veya birkaç noktadan takibini ve kontolünü sağlayan, günümüz teknolojisinin getirmiş olduğu yenilikleri kullanarak hayatı daha da kolaylaştırmayı hedefleyen ve aynı zamanda enerji tasarrufuna da katkıda bulunan bir konfor paketidir.

KNX-EIB sistemi; dünyada önde gelen 250’den fazla üretici firmanın cihaz ürettiği, açık kaynak kodlu sistem protokolünün adıdır. KNX uluslararası yaygınlığı ve güvenirliği olan ev ve bina otomasyonu sisteminin haberleşme protokolünü global olarak standartlaştıran bir organizasyondur. KNX derneği (KNX ASSCOIATION) 1999 yılında merkezi Bürüksel’de üç Avrupa derneğinin akıllı ev ve bina sistemlerinin yayılması amacı ile bir araya gelmesi sonucu kurulmuştur. KNX – EIB (Europen Installion Bus | Avrupa Tesisat Veri Yolu) akıllı elektrik tesisatı alanında dünya lideridir. KNX sisteminde öncelikli hedef; sürdürülebilir teknoloji ile, kullanıcılarına tek bir markaya bağlı kalmadan binlerce çeşit ürünle alternatifler sunmak, sistem ortaklarıyla son kullanıcıya en verimli ve en optimum çözümü sağlamaktır.

KNX-EIB kontrol sistemi, iki telli düşük voltajlı (29 VDC.) bir Bus hattına bağlanan anahtar, termostat, detektör vb. sensörler ile aynı hatta bağlanan sürücü cihazlarından (on/off, dimmer, motor sürücü vb.) oluşmaktadır. Cihazlar, bağlı oldukları Bus hattı üzerinden birbirleriyle haberleşerek merkezi bir kontrol ünitesi olmaksızın bağımsız olarak işlevlerini yerine getirirler. Bu da sistem üzerinde çok yaygın ve güvenli bir kontrol imkânı sağlar.


Tüm binalar için

Berker by Hager Çözümleri

Berker by Hager, ticari binalar pazarının önde gelen tedarikçilerinden biri olarak, her türde binanın ihtiyacına, uygulanışına ve kurulumuna göre uyarlanmış özel çözümler sunmaktadır.

Oteller, o sler, alışveriş merkezleri hatta toplu konut ve okullarda Hager çözümleri termal bina düzenlemeleri ile ilgili geniş yelpazedeki ihtiyaç ve gereksinimleri karşılar. Bu sayede yüksek değerde konforla birlikte olabilecek en iyi enerji performans derecesi de sağlanmış olur.