ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB YANGIN VE ACİL DURUM BİLGİ SİSTEMİ

1. İŞİN TANIMI

Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan işletmeler tarafından kullanılacak olan “Yangın ve Acil Durum Bilgi Sistemi“ hakkında teknik şartları açıklar.Kurulacak Sistem GSM/GPRS haberleşme sistemi üzerinden çalışacak olup,işletmeler tarafından kullanılacak olan haberleşme ünitesinin elektronik tasarımı, yazılımı, dizaynının yapılması, bu işle ilgili yazılımların geliştirilmesi, kurulum, eğitim, danışmanlık, teknikdestek hizmetleri ile garanti şartları, bakım esaslarını kapsar.

Bu projede Yüklenici, sistemin kusursuz,tam performanslı ve eksiksiz olarak çalışmasından ve anahtar teslimi çalışır şekilde İdareye tesliminden sorumludur.

2. AMACI

Bu projede aşağıdaki ana hususların yapılması amaçlanmıştır.

a. ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi işletmelerinin, yangın, İş kazası, hırsızlık, emniyet..vb acil durumanlarında telefon hattı, fiber optik…vb kablolu iletişim sistemlerine ihtiyaç duymadan, kablosuz olarak GSM/GPRS haberleşme sistemi üzerinden itfaiye, ambulans, polis servislere erişimi sağlamak,

b. Acil durumlarda(Yangın,hırsızlık..vb) işletmelerde oluşabilecek zararın minimum düzeyde ve en az zararla atlatılmasını sağlamak,

c. Kamu düzeninin bozulması..vb suç işlenmesi gibi durumlarda emniyet görevlilerini acil olarakuyarmak ve olay yerine ulaşmalarını hızlandırmaktır.